فرشاد پیله چی رئیس جهاددانشگاهی در دیدار با خیراله رحمانی بر تعامل دو مجموعه جهت مهارت آموزی معلمین و دانش‌آموزان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛ فرشاد پیله چی رئیس جهاددانشگاهی قزوین، صبح امروز ۲ بهمن ماه در دیداری که در اداره کل آموزش و پروش با خیراله رحمانی مدیرکل آموزش و پرورش استان داشت، ضمن تبریک بابت تصدی این سمت به وی بر تعاملات بیشتر در مجموعه تاکید کرد.

رئیس جهاددانشگاهی در این دیدار با اشاره به توانایی‌ها مجموعه جهاد بیان کرد: جهاددانشگاهی استان قزوین با توجه به مأموریت‌هایی که دارد علاقه مند است که فعالیت‌های بنیادی برای مهارت آموزی معلمین، خانواده‌هایشان و همچنین دانش آموزان داشته باشد و این موضوع را وظیفه خود می‌داند.

رحمانی نیز در این دیدار با تأکید بر همکاری دو مجموعه از رئیس جهاد دانشگاهی قزوین جهت حضور در شورای معاونین اداره کل آموزش و پروش دعوت و همچنین عنوان کرد: مدارس در صورتی می‌توانند موفق باشند که محل تمرین زندگی باشند و فقط به محفوظات بسنده نکنند.

در پایان پیله چی ۴ جلد از مجموعه کتب آموزشی زبان eight از تولیدات جهاددانشگاهی قزوین را به مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین هدیه کرد.