کتاب «فرایند طراحی بازار متناسب با ساخت شبکه‌های فرهنگ» نوشته دکتر حسین نورمحمدزاد (عضو هیأت علمی دانشگاه یزد) و ثریا مکی نیری توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان قزوین، علی دل زنده مدیراجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی با اعلام این خبر افزود: در مقدمه این کتاب اینطور آمده است که  رویکرد جامعه­ شناسی مدرن به بازارها، بازار را مفهومی فراتر از مکان بازار می­داند؛ و آن را واقعیتی از خریدار و فروشنده به‌عنوان کنشگران بازار می­داند که در آن به مبادله می­پردازند. در این دیدگاه بازار محصول کنش انسانی افراد با یکدیگر است.

وی عنوان کرد: در این کتاب با وارد شدن چنین نظریاتی، شبکه ­های بازار با شبکه­ های اجتماعی مطرح در نظریات فرهنگ­ گرایانِ ساختارگرا بسیار نزدیک می­شود. نزدیکی این مفاهیم مفهومی به نام فرهنگ داد و ستد در بازار را در این پژوهش مطرح می­کند.

دل زنده اظهار کرد: ارتقاء کیفیت زندگی از اهداف اصلی طراحی و برنامه‌ریزی شهری است و هدف اصلی در این جلد از راهنمای طراحی فضاهای شهری، ارتقاء کیفیت زندگی با طراحی فضاهای امن شهری است..

مدیراجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین گفت:عنوان کتاب نیز محصولِ این نگاه در طراحی بازار است. کتاب حاضر در قالب ۵ فصل به پیشینه طراحی و پژوهش ،روش و ساختار پژوهش و طراحی، مروری بر ادبیات موضوع،شناخت و تحلیل بازار عرب‌ها و بازطراحی ساخت کالبد بازار متناسب با شبکه‌های ساخت فرهنگ داد و ستد می پردازد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین،کتاب « فرایند طراحی بازار متناسب با ساخت شبکه‌های فرهنگ » با شمارگان هزار نسخه در ۲۰۴ صفحه به بهای ۲۵۰۰۰ تومان و در قطع رقعی از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شده است.