مهندس پیله چی رئیس جهاددانشگاهی قزوین خواستار خدمت رسانی بهتر به روستاییان در حوزه سلامت شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین ، در دیدار روز گذشته مهندس پیله چی رئیس جهاددانشگاهی با دکتر بهرامی مدیرکل بیمه سلامت استان ، بر همکاری و تعاملات بیشتر در حوزه های درمانی تاکید شد.

در این دیدار  نحوه تعامل بیشتر در استفاده از بیمه سلامت شهری و روستای در حوزه فعالیت های درمانی جهاددانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس پیله چی در این دیدار بر افزایش تعاملات بیشتر در حوزه خدمات بیمه سلامت روستایی تاکید کرد و خواستار تعاملات بیشتر جهت خدمت رسانی بهتر ،با توجه به تعرفه دولتی خدمات درمانی جهاددانشگاهی،  به روستاییان شد.