مهدی گلدوزها سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی و معاون فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین به‌عنوان عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛ مهدی گلدوزها سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی و معاون فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین به‌عنوان عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین منصوب شد.

در حکم فتح طاهری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین آمده است: با توجه به‌ضرورت تشکیل شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین به‌منظور برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فرهنگی مراکز آموزشی در سطح استان به استناد آئین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به‌عنوان عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین منصوب می‌شوید.

بر اساس این گزارش، همچنین متینا آسیابان دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته مدیریت فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد جهاددانشگاهی قزوین نیز به‌عنوان عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین منصوب شد.