جهاددانشگاهی قزوین با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات عربی برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، رونمایی و نقد کتب منتشرشده در جهاددانشگاهی توسط جهاددانشگاهی قزوین با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.
این برنامه با حضور انسیه خزعلی عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد که طی آن کتاب‌های «جلوه عاشورا در زبان نمادین شعر» و «زیبایی تصویر در صحیفه سجادیه» رونمایی و نقد خواهد شد.
این برنامه روز سه‌شنبه بیست‌ودوم آبان ماه ساعت ۱۰ صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالن جلسات بین‌الملل شماره ۷۵۰ برگزار می‌شود.