دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی با حضور در قزوین از پروژه ملی تألیف منابع آموزشی زبان انگلیسی(کتاب eghit)، مرکز آموزش کوتاه مدت و مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین، دکتر محمدصادق بیجندی در این دیدار پیشرفت پروژه ملی تألیف منابع آموزشی زبان انگلیسی در قزوین را مطلوب توصیف کرد و افزود: این مجموعه در راستای دغدغه‌های مقام معظم رهبری در ارتباط با رفع خطرات انتقال سبک زندگی و فرهنگ نامأنوس غربی در منابع خارجی آموزش زبان انگلیسی تدوین شده و الحمدلله با محتوایی روزآمد و فاخر می‌تواند در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین، فرشاد پیله‌چی رئیس جهاد دانشگاهی قزوین نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند کار تدوین منابع آموزشی زبان خارجی، در ارتباط با فعالیت مرکز آموزش کوتاه مدت و نیز مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین توضیحاتی ارائه کرد.

گفتنی است مجموعه کتاب eight، در هشت سطح و شانزده جلد بوده و از ترم پاییز سال جاری در کلیه مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.