کتاب اندازه‌گیری طراحی شهری، معیارهایی برای مکان‌های قابل زندگی، ترجمه دکتر آمنه بختیار (عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان)، حسن دلاکه و هدی مرحمتی‌پور توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین، علی دل زنده مدیر اجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین، با اعلام این خبر گفت: این کتاب، سنجش طراحی شهری، تعاریف عملیاتی و آیین‌نامه‌های اندازه‌گیری را برای پنج کیفیت نامشهود طراحی شهری شامل نقش‌انگیزی، محصوریت بصری، مقیاس انسانی، شفافیت و پیچیدگی ارائه می‌دهد.

وی افزود: به‌منظور انجام این اقدامات و بررسی دقیق، از روش پژوهش میدانی استفاده شده و مخاطبان از افراد عادی انتخاب گردیده‌اند.

دل زنده عنوان کرد: این روش، چند مزیت دارد، نخست اینکه به لحاظ مفهومی در ساختار معماری، طراحی شهری و برنامه‌ریزی شکل گرفته است، دوم به‌دقت تأیید شده است، سوم با دستورالعمل‌های دقیق برای ارزیابی پنج کیفیت طراحی شهری همراه است.

مدیر اجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین تأکید کرد: به این دلایل، این ابزار، «استانداردی طلایی» را برای سنجش سیستماتیک طراحی شهری به محققان ارائه می‌دهد.

وی اظهار کرد: این کتاب در شش فصل به بررسی گردآوری داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل و مراحل نهایی، کیفیت‌های طراحی شهری برای نیویورک، اعتبارسنجی اندازه‌گیری‌ها وکتاب راهنمای رشته‌ها پرداخته است.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین، کتاب اندازه‌گیری طراحی شهری، معیارهایی برای مکان‌های قابل زندگی با شمارگان هزار نسخه در ۲۱۰ صفحه به بهای ۱۸۰۰۰ تومان و در قطع خشتی از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شده است.