در جلسه ای با حضور رؤسای دانشکده ها و مدیران آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با نمایندگان یکی از شرکت های کارگزاری این حوزه و مجری معرفی دانشجویان خارجی برای تحصیل در ایران، در خصوص راهکارهای جذب دانشجویان خارجی در این دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در  این جلسه که با حضور دکتر محمد امین ادیبی، مدیرکل امور بین الملل، دکتر عباس آقابراتی، مدیرکل آموزش، دکتر بیت اله اکبری مقدم، رئیس دانشکده مدیریت، حسابدلری و علوم انسانی، دکتر هادی سرگلزایی، رئیس دانشکده کامپیوتر و معاونین علمی دانشکده ها و نمایندگان شرکت مذکور و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در اتاق شورای سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی این دانشگاه برگزار شد؛ اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص راهکارهای جذب دانشجویان خارجی در این دانشگاه بیان کردند و مقرر شد در این زمینه اقدامات عملی خود را انجام دهند.