به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نشست مجازی با عنوان « بررسی لوایح بودجه ۱۴۰۰» برگزار می کنند.

گفتنی است، این نشست مجازی با حضور ارسلان ظاهری کارشناس اقتصاد راهبردی دوشنبه ۱۵ دی ماه ساعت ۱۹ در بستر اسکای روم برگزار می‌شود.