وبینار آموزشی با عنوان “تقویت روابط همسران در دوران کرونا” ویژه استادان و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این کارگاه آموزشی که باهمکاری معاونت فرهنگی دانشجویی و مرکز مشاوره امین این دانشگاه برگزار شد؛ علی مصلحی راد استاد این دانشگاه و روانشناس مرکز مشاوره امین، در سخنانی به تشریح اهمیت غنی سازی روابط زوجین در هر زمان به ویژه شرایط کرونا و زندگی در وضعیت شبه قرنطینه پرداخت.

وی سپس با اشاره به مولفه های ارتباطی گفت: در مولفه های ارتباطی همچون جایگاه و نقش همسری، مرزهای ارتباطی، توزیع قدرت، حوزه تعارض و تصمیم گیری های زناشویی در شرایط جدید می توانند دستخوش تغییر شوند.

استاد این کارگاه در ادامه یادآور شد: همسران با کفایت می توانند این تغییرات را به درستی درک کرده و با نگرش جدید و در راستای تقویت و سازگاری با شرایط، بهترین تصمیم را در زندگی خود بگیرند.

مصلحی راد در پایان در خصوص راهکارهای تقویت رابطه ی زوجین و روابط خانوادگی هم چون داشتن برنامه های روزانه جدید، قدردانی، رعایت مرزهای نامرئی، داشتن وقت اختصاصی برای خود و انجام فعالیت های مشترک، مطالبی را بیان کرد.