کمیته جذب و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با حضور دکتر ناصر حمیدی سرپرست دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه که با رعایت پروتکل های بهداشتی در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، در خصوص تغییر وضعیت برخی از استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه تصمیماتی اتخاذ گردید.

با توجه به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمان های انقلاب اسلامی و بررسی وضعیت اعضای هیات علمی این دانشگاه، اعضای کمیته تصمیماتی گرفتند که براساس آن چهار پرونده پایه تشویقی اعضای هیات علمی به تصویب رسید. همچنین  در خصوص دو پرونده ارتقا از دانشیاری به استادی و هشت پرونده ارتقا از استادیاری به دانشیاری اعضا به جمع بندی نهایی رسیدند.

شایان ذکر است؛ پس از اعلام نظر کمیته ی مذکور، این پرونده ها به منظور تایید نهایی به کمیته هیات ممیزه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شد.