در راستای افزایش همکاری ها، گسترش درآمدهای غیرشهریه ای و بهره مندی بهینه از پتانسیل و ظرفیت های منابع طبیعی استان قزوین، نشستی با حضور دکتر ناصر حمیدی و دکتر محسن قاسم زاده سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این نشست که با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به میزبانی اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان قزوین برگزار گردید، در خصوص بسترهای همکاری دوجانبه و افزایش تعاملات موجود، بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه دو طرف ضمن بیان فعالیت ها و ظرفیت های خود، بر ایجاد تعامل و همکاری های دوسویه تاکید کردند.

کشت گیاهان دارویی، کشت هیدروپونیک، پرورش ماهی، توجه به حوزه گردشگری و ایجاد گلخانه و کاربری های مرتبط با موضوع های فوق، از جمله محورهای مورد بحث در این نشست بود که مقرر شد ضمن کارشناسی موضوعات، از طریق تدوین پروپوزال و چارچوب اصلی کار، محورهای مطرح شده وارد فاز عملیاتی گردند.