مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان: دیدارهای حضوری مسئولین دانشگاهی سبب انتقال تجارب، همفکری و رشد فرهنگی دانشگاه ها می گردد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر صادقی مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به همراه مهندس قنبری دبیر شورای انضباطی و دبیر منتخب منطقه ۶ کشور، سه شنبه ۳۰ دی ازمعاونت فرهنگ دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بازدید کردند.

در این بازدید مدیران فرهنگی دو دانشگاه طی جلسه ای در خصوص برنامه های اجرایی و چالش های فرهنگی پیش رو خصوصا در ایام شیوع کرونا به تبادل نظر پرداختند.

صادقی مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حاشیه جلسه در گفتگو با مفدا اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی توسط بخش فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین خصوصا در ایام شیوع کرونا صورت گرفته و برگزاری مستمر چنین جلساتی برای رشد فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی بسیار پرفایده می باشد.

وی افزود: برگزاری این بازدیدها سبب تبادل تجارب در بخش فرهنگی و زمینه ساز رشد و توسعه دانشگاه ها است.

مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در پایان گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا در یک سال اخیر دیدارهای حضوری در دانشگاه های قطب ۶ انجام نشده و قزوین به عنوان نخستین مقصد برای انجام دوباره این بازدیدها انتخاب شد.