به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، ثبت‌نام سیزدهمین دوره المپیاد دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین آغاز شد.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین می‌توانند جهت در ثبت نام سیزدهمین دوره المپیاد دانشجویی تا ۲۰ بهمن ماه به دفتر استعداد‌های درخشان واقع در ساختمان معاونت آموزشی مراجه کنند.

مرحله اول سیزدهمین دوره المپیاد دانشجویی شامل آزمون غربالگری ۱۳ خرداد در دانشگاه منتخب مناطق آمایشی و مرحله دوم شهریور ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

این دوره از المپیاد در بخش‌های استدلال بالینی دروس اصلی پزشکی (داخلی، کودکان، زنان و جراحی) آموزش پزشکی: آموزش مجازی، کار آفرینی: تاب آوری کسب و کار‌های دانش بنیان، تفکر علمی در علوم پایه: weightmanagement/obesity، مدیریت نظام سلامت: تقویت نظام pHC برای ارتقای پاسخگویی در شرایط اضطرار و مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت:هوش مصنوعی برگزار می‌شود.