اولین جلسه کارگاه تفسیر قرآن کریم ویژه اعضای هیات رئیسه و استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با حضور مجازی آیت اله اسلامی، نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تاکستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و با هدف آشنایی با مفاهیم کلام وحی، اولین جلسه کارگاه هفتگی تفسیر قرآن کریم ویژه اعضای هیات رئیسه و استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با سخنرانی آیت الله علی اسلامی، نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تاکستان، به صورت مجازی و با محوریت تفسیر سوره حمد برگزار شد.

در این جلسه آیت اله اسلامی در سخنانی به بیان ویژگی های آیه شریفه “بسم الله الّرحمن الّرحیم” از منظر علمای دینی و تفاسیر مختلف پرداخت و آیات قرآن کریم را نورانی و راهگشای زندگی انسان ها دانست.