به همت کانون دانشجویی قلم دانشگاه علوم پزشکی قزوین وبا تدریس استاد بشیر جهان تیغ نویسنده کتاب نسل ما و فعال رسانه ای سلسله جلسات ۲ جلسه از سلسله کارگاه های سواد رسانه دانشجویی ۸ و ۱۱ بهمن در به صورت وبینار برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در این جلسات به بیان نکاتی در خصوص مفهوم سواد رسانه و جنگ رسانه ای، اهمیت شناخت سواد رسانه، مفهوم عملیات روانی در رسانه، راهکارهای کنترل استفاده از فضای مجازی، آشنایی با عملیات روانی در فضای مجازی، جامعه هدف و مخاطب، اهمیت انتخاب درست جامعه هدف و فاکتورهای انتخاب جامعه هدف پرداخته شد.