به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی، زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشجویان این دانشگاه از سوی دکتر مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به روسا و سرپرستان واحدهای استانی ابلاغ شد.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه براساس تقویم آموزشی نیمسال دوم سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از ۱۵ بهمن ماه آغاز و تا ۲۴ بهمن ماه سالجاری ادامه خواهد داشت و دانشجویان این دانشگاه می توانند دربازه زمانی اعلام شده برای انتخاب واحد خود اقدام کنند.
دکتر مختار جلالی جواران تاکید کرد: به منظور ارائه تسهیلات بهتر، انتخاب واحد برای دانشجویان نوورود از فردا ۱۴ بهمن ماه آغاز خواهد شد. لازم است دانشجویان انتخاب واحد خود را در روزهای آغازین انجام داده تا با بار ترافیکی و مشکلات سامانه ای مواجه نشوند.