معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری مناقصه بیمه مازاد درمان دانشگاه آزاد اسلامی و انتخاب شرکت بیمه ملت در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ خبر داد.

دکتر محمدمهدی فداکار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: با توجه به اتمام قرارداد صندوق تأمین هزینه مازاد درمان کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور افزایش رفاه و رضایتمندی کارکنان و اساتید، موضوع بازنگری و واگذاری خدمات بیمه ای دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: براین اساس، مناقصه واگذاری خدمات بیمه ای دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و شرکت بیمه ملت به عنوان بیمه‌گر انتخاب شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: در قرارداد سال بیمه ای جدید، علاوه بر افزایش سقف تعهد خدمات دندانپزشکی از ۷ میلیون ریال به ۱۵ میلیون ریال به صورت شناور خانواده، پوشش ویزیت و دارو نیز به تعهدات سالهای گذشته افزوده شده است.

دکتر فداکار افزود: همچنین مقرر شد، در صورت مراجعه بیمار به مراکز غیرطرف قرارداد، بازپرداخت خسارت و هزینه های درمان در مدت ۷ الی ۱۰ روز پس از ارائه اسناد هزینه، صورت گیرد.