دکتر ناصر حمیدی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به همراه هیات رئیسه این دانشگاه، با حضور در ضیاءآباد، ضمن بازدید از مرکز دانشگاه آزاد اسلامی این شهر، با خانواده شهید حسین لشگری، شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر، دیدن کردند.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این بازدید که با رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی انجام شد، دکتر ناصر حمیدی در جمع شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ضیاءآباد با بیان این که دانشگاه آزاد اسلامی یکی از بزرگترین دانشگاه ها در سطح جهان است، به سیاست ها و برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در آینده اشاره کرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: چشم انداز بیشتر دانشگاه ها و به خصوص این دانشگاه دچار تحول شده است و دیگر تنها مبتنی بر فعالیت های آموزشی و پرورش دانشجو نخواهد بود، ما باید به مجاری اقتصادی وارد شویم و ثروت و محصول تولید کنیم.

وی با بیان ظرفیت های ارزنده ی ضیاءآباد در حوزه های مختلف به خصوص کشاورزی و محصولات باغی، اظهار داشت: ما باید مرکز تخصصی تحقیقات کشاورزی را در این منطقه راه اندازی کنیم و فعالیت های خود را به صورت تخصصی پی بگیریم؛ این منطقه می تواند پایلوتی برای مباحث کشاورزی باشد و به رشد دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان کمک کند.

دکتر حمیدی با تاکید بر آمادگی کامل دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برای راه اندازی مرکز تحقیقات کشاورزی ضیاءآباد، تصریح کرد: باید انسان های مفید و نیروهای متخصص را به سوی خود جذب کنیم؛ امیدواریم بتوانیم پیش از پایان سال جاری، کلنگ مرکز تحقیقات کشاورزی ضیاءآباد را زمین بزنیم.

در ادامه ی این نشست شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ضیاءآباد نیز با قدردانی از حضور هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و به خصوص دکتر حمیدی، به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با افزایش همکاری ها و کمک به راه اندازی مراکز تحقیقاتی و آموزشی در این شهر پرداختند.

بازدید از مرکز دانشگاه آزاد اسلامی در ضیاءآباد و دیدار با خانواده ی شهید حسین لشگری از دیگر بخش های این سفر بود.