انجمن علمی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به مناسبت روز جهانی مبارزه با سرطان کارگاه مجازی بیولوژی و پاتوفیزیولوژی سرطان را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ به همت انجمن علمی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کارگاه مجازی بیولوژی و پاتوفیزیولوژی سرطان با تدریس امیر حسین نعالی دانشجویی دکتری تخصصی انستیتو پاستور ایران، سه شنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می گردد.

دانشجویان می توانند جهت ثبت نام در این کارگاه مجازی از طریق آی دی kimia_tbi@ اقدام نمایند.