در اولین رویداد شتاب طراحی لباس مشاغل «روبان» که به همت مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین و با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، جهاد دانشگاهی برگزار گردید ۹۶ طرح نوآورانه ارائه شد.

اولین رویداد شتاب طراحی لباس مشاغل «روبان» به همت مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین و با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، جهاد دانشگاهی و حمایت مالی بخش خصوصی روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد.

در این رویداد که در دو بخش طراحی و دوخت و در محورهای «طراحی لباس ایرانی و اسلامی در پوشش مشاغل» و «تغییرات پوششی ارگونومی شغلی در دوران کرونا» برگزار شد ۹۶ طرح از ۳۲ تیم ارائه شد که پس از بررسی هیات داروان در مرحله اول ۱۵ طرح و از این میان در مرحله نهایی ۵ طرح به عنوان طرح‌های برگزیده انتخاب شدند. به منظور تقدیر و حمایت از ۵ تیم برگزیده علاوه بر جایزه یک میلیون تومانی، سه ماه بهره‌مندی از فضای فیزیکی و خدمات مشاوره‌ای مرکز نوآوری مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین در نظر گرفته شده است.