به همت پایگاه خبری مفدا قزوین و کانون صدای دانشگاه علوم پزشکی قزوین پادکست گرامیداشت ۲۲ بهمن با اشاره به رویدادهای مهم روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تولید شد.