آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۹۹، با شرکت ۳۵۰ داوطلب و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در روز جمعه ۲۴ بهمن در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این آزمون که در ۳۰ رشته هم چون پزشک عمومی، کارشناس آزمایشگاه، تجهیزات، مددکاری، امور ورزشی، حسابداری، بالینی، هوش بری، پرتو درمانی و … برگزار شد؛ ۳۵۰ داوطلب مرد در دو بخش عمومی و تخصصی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

گفتنی است؛ این آزمون در روز جمعه ۲۴ بهمن ۹۹ در یک نوبت از ساعت ۹ صبح به مدت ۱۹۵ دقیقه در دانشکده فنی مهندسی شماره ۱ ( صنایع و مکانیک) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.