انتخابات هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان با حضور دکتر ناصر حمیدی، سرپرست دانشگاه و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سالن ورزشی امینی آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این انتخابات که با مشارکت حداکثر کارمندان این دانشگاه برگزار شد؛ در پایان آقایان علی افضلی با کسب ۱۷۶رای ، علی نوروزی با کسب ۸۵ رای، و یاسین قاسمی با کسب ۷۳ رای به عنوان اعضای اصلی و اسماعیل مافی با کسب ۶۹ رای به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان این دانشگاه انتخاب شدند.هم جنین محمد سیاهکالی مرادی با کسب ۱۰۸ رای به عنوان بازرس اصلی و علی داد روحی با کسب ۸۳ رای به عنوان بازرس علی البدل این تعاونی انتخاب شد.