دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه دکتر پیمان نامدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر ناصر حمیدی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از مراکز تحقیقاتی این دانشگاه بازدیدکرد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این بازدید، دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت با حضور در مرکز سینتک و نوآوری این دانشگاه از نزدیک با چگونگی روند تحقیقات علمی محققان و نخبه گان و دست آوردهای علمی مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در حوزه ی سلامت و رشته‌ های مهندسی پزشکی هم چون ربات‌های تب سنج، و فعالیت‌های تحقیقات کاربردی در زمینه مبارزه با بیماری ها به خصوص بیماری کرونا آشنا و در جریان انجام فعالیت های این مرکز قرار گرفت.