در جلسه ای با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و با حضور دکتر حمیدی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در خصوص چگونگی نظارت و داوری بر کرسی های آزاد اندیشی دانشجویان و راه های ارتقای فعالیت تشکل های اسلامی، سیاسی در دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در این جلسه که در اتاق شورای جلسات سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی این دانشگاه ‌برگزار شد؛ موضوعاتی هم چون تعیین و انتخاب داوران کرسی های آزاد اندیشی در واحد های استان با تایید هیات نظارت، تعیین کارشناسان مجری کرسی های آزاد اندیشی، برگزاری جلسه توجیهی با استادان و داوران این کرسی ها در هفته آینده، تعیین هدایا و تخفیف شهریه برای تیم های منخب استانی برای ایجاد انگیزه در تیم های دانشجویی برای حضور قوی تر در مسابقات کرسی های آزاد اندیشی، برگزاری جلسه دبیران تشکل های اسلامی، سیاسی با هیات نظارت در آینده ای نزدیک، پیگیری برگزاری انتخابات و فعالیت بیشتر تشکل های اسلامی، سیاسی در دانشگاه، پیگیری حضور استادان گروه دروس عمومی، معارف، دفاع مقدس و استادان شاهد و ایثارگر برای ثبت نام و شرکت در تشکل های مجوزدار دانشگاه از مهم ترین مصوبات این جلسه بود.

در پایان اعضای حاضر در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص برگزاری بهتر کرسی های آزاد اندیشی و بهبود و ارتقای فعالیت تشکل های اسلامی، سیاسی بیان کردند.