آیین اختتامیه رویداد چالش نوآوری در بسته بندی و افزایش ماندگاری شیرینی سنتی قزوین صبح سه شنبه ۵ اسفند در سالن کنفرانس شهید اسکندری نژاد پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری قزوین به نقل از سایت توسعه خوشه شیرینی سنتی قزوین، این رویداد با هدف رفع چالش ماندگاری کوتاه مدت برخی شیرینی های سنتی قزوین،توسط خوشه شیرینی سنتی قزوین با حمایت شرکت شهرک های استان قزوین و همکاری پارک علم فناوری قزوین، برنامه ریزی و اجرا شد.

از بین یازده ایده راه یافته به مرحله پیش رویداد و شش طرح راه یافته به رویداد نهایی سه طرح برگزیده توسط داوران رویداد انتخاب و معرفی شدند.

شش طرحِ، بسته بندی هوشمند، دستگاه ازن ژنراتور، قوطی بسته بندی، پلتفرم صادرات، پوشش نانو ذرات نقره و ایده طراحی منطبق بر هنر خوشنویسی، ایده های راه یافته به رویداد نهایی بودند.

رویداد چالش نوآوری شیرینی سنتی قزوین به صورت حضوری و مجازی برگزار و در پایان لوح و تندیس رویداد به شرکت کنندگان حاضر در رویداد اهدا شد.