مدرس: جناب آقای افشین مومنی
◼️رئیس اداره وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی استان قزوین

سرفصل‌ها:
◻️ معرفی کلی قوانین و مقررات تامین اجتماعی
◻️ معرفی آخرین آئین نامه ها و دستورالعمل های تامین اجتماعی

همراه با:
? پرسش و پاسخ زنده
? معرفی حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

زمان برگزاری:

سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۰ الی ۱۳

ثبت‌نام رایگان اشخاص حقوقی (شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر شرکت ها): https://bizservices.ir/course/693

ثبت‌نام حمایتی اشخاص حقیقی: https://evnd.co/oQNxn

تماس: ۰۲۸۳۳۶۵۱۵۰۱
تماس: ۰۹۱۲۷۸۴۴۹۴۴

مشاوران نیک پندار شریف با حمایت پارک علم و فناوری قزوین و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری سازمان تامین اجتماعی استان قزوین برگزار می‌کند.