مدرس: سرکار خانم فضه الزهرا عبدالرزاقی
◼️مدیر مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری قزوین
◼️مدرس دوره های مالکیت فکری
◼️مشاور مالکیت فکری پارک علم و فناوری قزوین

سرفصل‌ها:
◻️ اصول نگارش توصیف اختراع
◻️ اصول تهیه تصاویر اختراع
◻️ اصول تهیه ادعانامه

همراه با:
? پرسش و پاسخ زنده
? معرفی حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

زمان برگزاری:

یک شنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
? ساعت ۱۴ الی ۱۷

ثبت‌نام رایگان اشخاص حقوقی (شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر): https://bizservices.ir/course/692

ثبت‌نام حمایتی اشخاص حقیقی: https://evnd.co/jIGei

تماس۱: ۰۲۸۳۳۶۵۱۵۰۱
تماس۲: ۰۹۱۲۷۸۴۴۹۴۴

مشاوران نیک پندار شریف با حمایت پارک علم و فناوری قزوین و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌کند.