به مناسبت ١۵ دی ماه وگرامیداشت سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی برتشکیل هسته های گزینش، طی مراسمی با حضور استاندار قزوین، از مدیر هسته گزینش دانشگاه تقدیر شد. پس از کسب رتبه عالی در بازرسی‌های هیأت عالی گزینش در نهاد ریاست جمهوری توسط هسته گزینش دانشگاه، در نشست مدیران هسته‌های …

به مناسبت ١۵ دی ماه وگرامیداشت سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی برتشکیل هسته های گزینش، طی مراسمی با حضور استاندار قزوین، از مدیر هسته گزینش دانشگاه تقدیر شد.

پس از کسب رتبه عالی در بازرسی‌های هیأت عالی گزینش در نهاد ریاست جمهوری توسط هسته گزینش دانشگاه، در نشست مدیران هسته‌های گزینش استانداری قزوین که با حضور استاندار قزوین و به مناسبت ١۵ دی ماه وگرامیداشت سالگرد صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) مبنی برتشکیل هسته های گزینش، برگزار شد؛ از خانم  کاظمی، مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه تقدیر شد.

همچنین به همین منظور طی مراسمی در روز سه شنبه ۲۳ دی ماه در دفتر هسته گزینش دانشگاه برگزار شد، از همکاران محترم گزینش دانشگاه نیز تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است گزینش دانشگاه در طی دو سال اخیر موفق به کسب رتبه عالی در بازرسی های هیات عالی گزینش در نهاد ریاست جمهوری، و در سال ۹۹ موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد. همچنین هسته گزینش دانشگاه با مجموع ۱۱ همکار اعم از عضو، کارشناس، محقق و مصاحبه گر و رابط در حال فعالیت می باشد که کلیه نیروهای شاعل در دانشگاه اعم از رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی و مشاوره ای در دانشگاه فرآیند گزینش را طی کرده اند.