طرح ملی کمند (رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر)، با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

جزئیات بیشتر در طرح زیر قابل ملاحظه است.

 


اطلاعیه برگزاری “طرح ملی کمند ۲” – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)