نشست تخصصی “روند آینده بازار سرمایه”در دانشگاه برگزار شد – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)