دومین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای علمی کشور در خصوص تبادل دستاوردها و تجربیات در زمینه مدلسازی و شبیه سازی در زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی در روز چهارشنبه مورخ  ۲۸ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه بین­ المللی امام خمینی(ره) و به صورت برخط(آنلاین) …

دومین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای علمی کشور در خصوص تبادل دستاوردها و تجربیات در زمینه مدلسازی و شبیه سازی در زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی در روز چهارشنبه مورخ  ۲۸ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه بین­ المللی امام خمینی(ره) و به صورت برخط(آنلاین) برگزار خواهد شد.

در پانل های مختلف کنفرانس، حدود ۶۰ مقاله از  محققین داخلی و خارجی در زمینه های  مکانیک سنگ، استخراج، اقتصاد و مدیریت معادن، فرآوری، اکتشاف و محیط زیست معادن  اخذ شده است  علاوه بر پانل های ارائه دستاوردهای علمی محققان، سخنرانی های علمی در حوزه های مختلف تخصصی برنامه ریزی شده است. در این راستا تلاش گردیده است تا ضمن فراهم آوردن فضایی مناسب جهت تعامل بین متخصصان و محققان در پانل های مختلف کنفرانس، بتواند گام های موثری را در توسعه توانمندیهای دانشگاهها جهت رفع مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی فراهم نماید.  به موازات کنفرانس، نشست کارشناسی با موضوع ” آسیب شناسی و راهکارهای توسعه ارتباط دانشگاه ها با  بخش معدن و صنایع معدنی کشور”  در روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه ساعت ۱۵ الی ۱۷ به صورت برخط برنامه ریزی شده است.  در این نشست روسای انجمن مهندسی معدن ایران، قطب علمی  مهندسی  معدن ایران و کمیته برنامه ریزی مهندسی معدن وزارت علوم به همراه  تعدادی از مدیران پژوهش بخش معدن به بحث و بررسی موانع ارتباط کارآمد دانشگاهها با صنایع معدنی کشور و راهکارهای مربوطه خواهند پرداخت.