همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به صورت مجازی روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ در پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد. چهارمین همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور اساتید و پژوهشگران دانشگاهی، حوزوی و مراکز علمی-پژوهشی مختلف، …

همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به صورت مجازی روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ در پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

چهارمین همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور اساتید و پژوهشگران دانشگاهی، حوزوی و مراکز علمی-پژوهشی مختلف، و همچنین مشارکت رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اسلامی، به صورت مجازی روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ در پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد. این همایش در چارچوب برنامه های هفته علمی تمدن نوین اسلامی برگزار شد.

هفته علمی تمدن نوین اسلامی برنامه مشترکی است که با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی برگزار می شود. دبیرخانه هفته علمی دارای هفت کمسیون است که مسئولیت کمسیون آینده پژوهی آن بر عهده پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) است. ویژگی خاص چهارمین همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی علاوه بر مجازی بودن، آن بود که با مشارکت و همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد و طی آن رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف از محل ماموریت خود در همایش شرکت کردند و به ارائه دیدگاههای خود در باره ظرفیت موجود در خارج از ایران برای پیشبرد فرایند تمدن نوین اسلامی پرداختند.

در چهارمین همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی شرکت کنندگان در سه نشست تخصصی از ابعاد و زوایای مختلف دیدگاههای خود در باره تمدن نوین اسلامی را به بحث گذاشتند.

نشست تخصصی اول با عنوان کشورهای اسلامی و تمدن نوین اسلامی برگزار شد. در این نشست شش سخنرانی با عناوین زیر ارائه شد:

راهکارهایی برای افق گشایی تمدن نوین اسلامی در میان مسلمانان جهان،

ظرفیت ها و مولفه های موجود در هند  برای تکوین و تاسیس تمدن نوین اسلامی،

مسلمانان در پاکستان و تمدن نوین اسلامی،

نسبت تمدن نوین اسلامی و مالزی،

تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مسلمانان بنگلادش،

و چینش نخبگانی و چالش­های پیش روی تمدن نوین اسلامی؛ تاکید بر نخبگان دانشگاهی.

با این سخنرانیها شرکت کنندگان و رایزنهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هند، مالزی، پاکستان و بنگلادش به طرح دیدگاههای خود در باره تمدن نوین اسلامی و زمینه ها و ظرفیت های موجود در کشورهای اسلامی برای مشارکت در فرایند شکل دادن تمدن نوین اسلامی پرداختند و راهکارهای خود را در این زمینه ارائه کردند.

نشست تخصصی دوم با عنوان مولفه های تمدن نوین اسلامی برگزار شد. در نشست دوم چهار سخنرانی با عناوین زیر ارائه شد:

حکمرانی عدالت محور پیشران موثر در تحکیم تمدن نوین اسلامی،

ما و رقبای تمدنی،

مولفه های تمدن نوین اسلامی از منظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی،

و وضعیت شاخص های خانواده به عنوان بنیان تمدن ساز در کشورهای اسلامی.

در این نشست چهار عضو هیات علمی از دانشگاههای گیلان، مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا، فرهنگیان و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به طرح دیدگاههای خود در باره مولفه های تمدن ساز موثر در شکل گیری تمدن نوین اسلامی پرداختند. در سخنرانی اول شکل دادن حکمرانی مطلوب به عنوان یک مرحله و حلقه ای از زنجیره های تمدن سازی معرفی شد و تاکید گردید برای دستبابی به تمدن نوین اسلامی تلاش برای شکل دادن حکمرانی مطلوب ضروری است. در مقاله دوم با عنوان ما و رقبای تمدنی ضمن اشاره به رقابتهای تمدنی تاکید شد تمدن اسلامی با توجه به ظرفیت های آن، جایگزین و بدیل مناسب و مطلوب تمام آنچه را تمدنهای رقیب مطرح می کنند و به جوامع ارائه می دهند دارد و به رغم تمام مشکلاتی که سر راه فرایند تمدن نوین اسلامی مطرح می شود این فرایند می تواند با ارائه الگوی مطلوب خود انسانها را به سوی خود جذب و موجب ایجاد تمدن نوین اسلامی گردد. در مقاله سوم مولفه های تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم بررسی و معرفی شد و در سخنرانی چهارم خانواده به عنوان رکن اساسی شکل گیری تمدن نوین اسلامی مطرح و تاکید شد که برای تمدن سازی باید خانواده را محور قرار داد و در تقویت آن کوشید.

نشست تخصصی سوم با عنوان عوامل و چالشهای موثر در شکل گیری تمدن نوین اسلامی برگزار شد. در این نشست شش سخنرانی با عناوین زیر ارائه شد:

تکفیریسم به مثابه چالش فکری-منطقه ای تمدن نوین اسلامی،

نگرشی نو به گفتمان‏سازی آینده‏نگر: آینده‏های نااندیشیده تمدن نوین اسلامی،

ظهور دولت تمدنی در افق کارآفرینی، مسیری برای گذار به آینده.

فناوری های نو ظهور؛ پیشران تمدن نوین اسلامی،

نقش حاکمان اسلامی در شکل گیری تمدن نوین اسلامی،

گفت‌وگوهای فرهنگی جهان اسلام و تأثیر آن در روند تحقق تمدن نوین اسلامی.

در این نشست اساتید و پژوهشگران از مراکز پژوهشی و دانشگاههای شاهد، دفاع ملی، کاشان، و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دیدگاههای خود را در باره عوامل موثر در شکل گیری تمدن نوین اسلامی و همچنین موانع موجود بر سر راه آن بیان کردند. در مقاله اول عنوان شد تکفیریسم به عنوان چالشی است که هم از نظر فکری و هم از بعد منطقه ای بر سر راه فرایند شکل گیری تمدن نوین اسلامی خودنمایی می کند. در مقاله دوم سخنران با رویکردی آینده پژوهانه، آینده های نااندیشیده را به عنوان عاملی موثر در فرایند تمدن سازی مطرح کرد که باید به آنها توجه کرد. از این منظر با توجه به اینکه تمدن سازی به آینده بلندمدت نظر دارد، ضمن آنکه به آنچه که اتفاق افتاده و یا پیش بینی می شود اتفاق بیفتد توجه می شود، لازم است به آنچه اتفاق نیفتاده و ممکن است اتفاق بفتد توجه شود تا بتوان با گریز از غافلگیریهای فلج کننده با قوت و قدرت تلاشها برای تمدن سازی را به پیش برد. در مقاله سوم به اصل کارآفرینی توجه و تاکید شد کار و تامین رفاه از ضروریات و نیازهای بشری است و برای تمدن سازی کارآفرینی در چارچوبی تمدنی لازم است. در مقاله چهارم فناوریهای نوظهور به عنوان پیشران اساسی در فرایند تمدن سازی معرفی و تاکید شد برای پیشبرد فرایند تمدن نوین اسلامی لازم است تلاش برای دستیابی و استفاده از فناوریهای نوظهور در دستور کار قرار گیرد. در مقاله پنجم به نقش حاکمان اسلامی در تمدن سازی پرداخته شد و تاکید گردید که در این جهت همکاری و همگرایی کشورهای اسلامی ضروری است. در مقاله پایانی نیز ضرورت گفتگوهای فرهنگی در جهان اسلام برای دستیابی به همگرایی مورد تاکید قرار گرفت.