در نشست هیأت ممیزه دانشگاه  که روز پنج شنبه ۱۸ دی ماه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید با ارتقای مرتبه علمی هشت نفر از اعضای هیات علمی به مرتبه دانشیاری  موافقت به عمل آمد.
” />

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)