تابلوی حکاکی بر پشت آئینه مصوّر به تمثال سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اثر توسط محمدفت” />

رونمایی تابلوی تمثال سردار شهید حاج قاسم سلیمانی – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)