درخشش انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه در مراسم اختتامیه تقدیر از فعالان بخش ترویج دانشگاهی فناوری نانو – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)