دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در میان ۲۴ دانشگاه جامع برتر کشور در رتبه‌بندی جهانی ISC در سال ۲۰۲۰ – پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)