معاونت امور بین الملل دانشگاه با همکاری دانشگاه های ایرانی عضو شبکه جاده ابریشم (SUN) نشست مجازی با عنوان “بیماریهای همه گیر و جاده ابریشم” در تاریخ ۱۹ آبان ماه با حضور نمایندگان دانشگاه ایرانی و خارجی ساعت ۱۰ صبح به وقت ایران برگزار می شود. هدف از برگزاری این نشست تقویت همکاریهای علمی و …

معاونت امور بین الملل دانشگاه با همکاری دانشگاه های ایرانی عضو شبکه جاده ابریشم (SUN) نشست مجازی با عنوان “بیماریهای همه گیر و جاده ابریشم” در تاریخ ۱۹ آبان ماه با حضور نمایندگان دانشگاه ایرانی و خارجی ساعت ۱۰ صبح به وقت ایران برگزار می شود.

هدف از برگزاری این نشست تقویت همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه های SUN  و نیز گرامیداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه می باشد.

از تمامی علاقمندان برای حضور در این نشست مجازی علمی دعوت به عمل می آید.