کتاب آقای دکتر وحید صادقی عضو محترم هیأت علمی گروه زبان انگلیسی با عنوان(ساخت نوایی زبان فارسی ـ تکیه واژگانی و آهنگ) در جشنواره بین المللی فارابی برگزیده شد. در یازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی که روز دوشنبه ۲۷ مردادماه با حضور دکتر غلامی وزیر علوم و دکتر ستاری معاون علمی رییس جمهور برگزار شد از …

کتاب آقای دکتر وحید صادقی عضو محترم هیأت علمی گروه زبان انگلیسی با عنوان(ساخت نوایی زبان فارسی ـ تکیه واژگانی و آهنگ) در جشنواره بین المللی فارابی برگزیده شد.

در یازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی که روز دوشنبه ۲۷ مردادماه با حضور دکتر غلامی وزیر علوم و دکتر ستاری معاون علمی رییس جمهور برگزار شد از دکتر وحید صادقی عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) با کتاب “ساخت نوایی زبان فارسی – تکیه واژگانی آهنگ ” عنوان “برگزیده بخش بزرگسالان” در گروه زبان و ادبیات فارسی تقدیر شد.