به همت واحد پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان قزوین صورت گرفت :

​به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه طی نشستی تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری فیمابین سازمان صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه پیام نور استان قزوین منعقد گردید. 

​سر فصل های مهم این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد:

– ثبت نام اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه تولید و توسعه اشتغال پایدار ( تاپ )

– ایجاد زمینه همکاری اعضاء هیات علمی در قراردادهای مشاوره تخصصی

– استفاده متقابل از ظرفیت ها و توانمندی های تخصصی طرفین ازقبیل نیروی انسانی، آزمایشگاه ها و …

– مشارکت بین صنعت و دانشگاه از طریق بسط و توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی

– شناخت نیازهای تولید و تجارت و اجرای پروژه های آموزشی و پژوهشی و کاربردی متناسب با نیازها و اولویت های صنعت، معدن و تجارت

– همسوسازی پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری جهت برآورد نیازهای فن‌آورانه بنگاهها در حوزه صنایع پیشرفته

– برنامه ریزی برگزاری تورهای تخصصی و بازدید دانشجویان از بنگاههای تولیدی و تجاری

– ارتقاء سطح مهارت دانشجویان با اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی در بنگاههای تولیدی و تجاری

– طی دوره خدمت مقدس سربازی بصورت امریه در واحدهای صنعتی و بنگاههای تولیدی برای دانشجویان نخبه و پژوهشگر رشته های مرتبط با نیاز واحدهای صنعتی.