مشارکت دانشگاه پیام نور استان قزوین در طرح بین المللی سیدا برای بهره وری آب در شبکه آبیاری دشت قزوین …

? به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان قزوین، مدیریت تیم اجرایی طرح بررسی بهره وری آب در شبکه آبیاری قزوین را دکتر مهدی صداقت، عضو علمی و پژوهشگر این دانشگاه عهده دار است.

? مدیر اجرایی این طرح گفت :  سیدا آژانس دولتی سوئد برای همکاری در زمینه توسعه است که در همکاری با سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اقدام به اجرای طرح در چهار کشور مراکش، مصر، لبنان و ایران نموده است. در کشور ایران با توجه به ظرفیت های بیشمار کشاورزی، دشت قزوین به عنوان پایلوت اجرای طرح از سوی نمایندگی فائو و وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شده است. طرح مذکور از جنبه های متعددی همچون : ویژگی های فنی شبکه آبرسانی، نقشه کشت، معیشت کشاورزان و مواردی از این قبیل، با مشارکت محققین توانمند داخلی در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه پیام نور در حال بررسی است.

​? دکتر مهدی صداقت گفت : ارزیابی اجتماعی اقتصادی معیشت کشاورزان از کلیدی ترین مولفه ها در موفقیت طرحهای توسعه می باشد. ایشان همچنین در رابطه با پیشرفت پروژه گفت : پس از انعقاد قرارداد در ۱۷ دی سال جاری و انجام مقدمات اولیه از جمله معرفی تیم مطالعاتی (عمدتاً  از دانش آموختگان کشاورزی دانشگاه) و برگزاری کلاسهای آموزش مجازی تیم کاری در تاریخ ۵ بهمن، مرحله اول پروژه با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی آغاز گردید. علیرغم محدودیت های کرونایی، هم اکنون خوشبختانه مرحله اول پروژه که حدود ۴۰ درصد فرآیند اجرای پروژه را شامل می شود به پایان رسیده است. امید است تا اواخر اسفند سال جاری عملیات اجرایی و تا پایان اردیبهشت مرحله مطالعاتی طرح اتمام یابد.