سرپرست مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور گفت: آزمون مجدد دروس عمومی برای دانشجویانی که به هر دلیل موفق به شرکت در آزمون نشده اند، برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی، دکتر معصومه حسینی افزود: غایبین و دانشجویانی که به دلیل قطع ارتباط با سامانه و یا هر دلیل دیگری موفق به پاسخگویی حداقل یک سوال نشده اند ، می توانند در آزمون مجدد دروس عمومی شرکت کنند.

وی با عنوان اینکه این آژمون فقط یک بار برگزار می شود، از تمامی دانشجویان خواست ضمن حصول اطمینان از داشتن اینترنت پایدار به هنگام ورود به سامانه و یا در حین آزمون، فقط در یک دستگاه و یا یک مرورگر اقدام به ثبت نام کاربری و کلمه عبور خود نمایند.

وی تاکید کرد: دانشجویان درنظر داشته باشند بر روی دستگاهی که مبادرت به برگزاری آزمون می نمایند، باید فیلتر شکن غیرفعال شود .

دکتر حسینی با عنوان اینکه نمره دوم دانشجویان ملاک عمل خواهد بود، گفت: در صورت عدم شرکت دانشجویان در آزمون مجدد و در صورت عدم وجود نمره، غیبت ثبت خواهد شد.

  لازم به ذکر است جزئیات ساعت و تاریخ و اسامی دانشجویان در پرتال مرکز سنجش و آزمون به نشانی http://azmoon.pnu.ac.ir/portal/home/  موجود است