بر اساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در لیست منتشر شده دانشگاه استنفورد (Stanford) بر مبنای تعداد و کیفیت پژوهش‌های محققان دانشگاهی، اعضای هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) و دو تن از دانشجویان پژوهشگر دانشگاه به عنوان محققان برتر جهان در این لیست قرار دارند. در این لیست منتشر …

بر اساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در لیست منتشر شده دانشگاه استنفورد (Stanford) بر مبنای تعداد و کیفیت پژوهش‌های محققان دانشگاهی، اعضای هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) و دو تن از دانشجویان پژوهشگر دانشگاه به عنوان محققان برتر جهان در این لیست قرار دارند.

در این لیست منتشر شده نام اساتید گرانقدر دکتر سعید عباس بندی، گروه ریاضی، دکتر الیاس شیوانیان، گروه ریاضی، دکتر مجید قدیری و دکتر فرزاد براهیمی از گروه مکانیک، دکتر نوشین بیگدلی ،گروه برق ، دکتر مرتضی سلیمانی اقدم از گروه مهندسی علوم باغبانی و دوتن از دانشجویان پژوهشگر آقای حامد صفر پور و شفیعی به عنوان محققان برتر جهان درج شده است.

گفتنی است دانشگاه استنفورد  معتبرترین و برترین دانشگاه‌ جهان بر اساس آمار موسسه های QS و TIMES در ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰ و دومین دانشگاه برتر جهان در ۲۰۲۱ است و ارزیابی و انتخاب این محققان براساس شاخص کامپوزیت C و معیارهای شش‌گانه بوده است.

روابط عمومی دانشگاه ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای اساتید و پژوهشگران  محترم، کسب این دستاورد علمی را به ایشان و دانشگاهیان  تبریک عرض می نماید.