مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: اگر نسبت به حوادث روز واکنش بهنگام و متناسب با آن موضوع را نداشته باشیم دچار چالش های اساسی میشویم.

عباس کاظمی در جلسه هم افزایی مسئولین خواهر بسیج دانشجویی استان قزوین با اشاره به اهمیت ایده های نو، گفت: مجموعه ای میتواند اثرگذار باشد که شاکله وجودی آن اصل ایده پردازی باشد.

وی افزود: حیات یک نهاد و سازمان ، وجود افراد ایده پرداز در آن مجموعه است، اگر در مجموعه ای ایده نویی وجود نداشته باشد آن مجموعه به مرور کارکرد وجودی خود را ازدست میدهد.

وی گفت: باید از ایده های جدید استقبال کرد و به افراد ایده پرداز بها داد تا ایده های خوب رشد پیدا کنند و گره از مشکلات و مسائل بازکنند.

کار فرهنگی واکنشی نیست بلکه کنشی است
کاظمی در ادامه گفت: اگر نسبت به حوادث روز واکنش بهنگام و متناسب با آن موضوع را نداشته باشیم دچار چالش های اساسی میشویم.

وی افزود: حوزه کار فرهنگی واکنشی نیست بلکه کنشی است، اینکه بخواهیم منتظر باشیم تا طرف مقابل بخواهد کاری کند بعد ما بدل آن را انجام دهیم، درست نیست.

مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین با اشاره به نوع مواجهه دشمنان با نظام جمهوری اسلامی، گفت: امروز نوع مواجهه دشمنان با نظام جمهوری اسلامی جنگ روایت ها است.

وی در ادامه افزود: امروز ما در یک محاصره بی‌سابقه تبلیغاتی توسط دشمنان هستیم که باید این محاصره شکسته شود.

کاظمی با اشاره به انتخابات پیش‌رو گفت: برخی با دادن آدرس غلط بدنبال بیرمغ کردن انتخابات هستند تا حضور مردم در پای صندوق های رای کمرنگ شود.

  در پایان این کارگاه به مسئولین برتر خواهر در سال ۹۹ لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم گردید.