روز دوم مرحله استانی کرسی های آزاد اندیشی دانشجویان، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در کرسی اول که با موضوع” باید از هنر فاخر در مقابل هنر عامه پسند حمایت نهادی و دولتی کرد از سوی عوامل اجرایی تعیین شده بود تیم نگاه نو به سرگروهی جواد حیدریان به عنوان موافق این موضوع به علت انصراف تیم فرهنگ و هنر به سرگروهی فرزین جلیلی که قرار بود به عنوان منتقد در این کرسی حضور پیدا کند، به عنوان تیم برگزیده از سوی هیات داوران به مرحله بعد راه یافت اما طبق آیین نامه به بیان نظرات و دلایل خود پرداخت و از سوی هیات داوران و کارشناس مجری این کرسی، امتیاز ۱۵ را به دست آورد و به عنوان تیم برگزیده به مرحله بعد راه پیدا کرد.

در کرسی دوم روز دوم که با موضوعهنر سنتی زیربنا و پایه و اساس هنر مدرن است از سوی عوامل اجرایی به عنوان گزاره کرسی تعیین شده بود تیم هنر ماندگار به سرگروهی سید مهران آمالی به عنوان موافق و تیم ضربان به سرگروهی سعیده مظاهری به عنوان منتقد، نظرات و دلایل خود را ارائه کردند و در پایان پس از جمع بندی امتیازات از سوی هیات داوران و کارشناس مجری، تیم ضربان به سرگروهی سعیده مظاهری با کسب ۱۵.۷۳ امتیاز به عنوان تیم برگزیده به مرحله بعد راه پیدا کرد.

دکتر سیده زهرا موسوی، دکتر امیرعباس قربانی و دکتر مریم ارمغان از استادان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به عنوان هیات داوران و دکتر مهران چگینی از استادان این واحد به عنوان کارشناس مجری در این دو کرسی حضور داشتند.