صبح امروز آزمون ورودی دوره های دکتری سال ۱۴۰۰ برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی، آزمون دوره های دکتری (ph.d) سال ۱۴۰۰ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، با رقابت ۶۲۰ داوطلب در دو حوزه آزمون خواهران و برادران دانشگاه پیام نور استان قزوین با رعایت کامل #پروتکلهایبهداشتی برگزار شد.

  صبح جمعه ۱۵ اسفند ۹۹

7ff5c2dc-9805-429c-a5b2-70b3adf81387.jpg