همزمان با فرارسیدن روز درختکاری صورت پذیرفت  ؛

به گزارش روابط عمومی، همزمان با فرارسیدن ۱۵ اسفند روز درختکاری، کاشت چند اصله نهال در محوطه دانشگاه پیام نور استان قزوین با حضور رئیس ، معاون ، برخی مدیران و همکاران دانشگاه پیام نور استان قزوین انجام شد .

همچنین به همین مناسبت در واحد آوج نیز این اقدام حسنه با حضور آقای علیرضایی فرماندار ، سرهنگ ربیعی فرمانده سپاه ناحیه ، مهندس راعی رئیس منابع طبیعی و جنگلبانی شهرستان آوج، دکتر طاهرخانی رئیس و جمعی از همکاران با غرس چندین اصله نهال کاج در محوطه حیاط دانشگاه صورت پذیرفت. 

​​776a6013-888f-4b68-8013-7d7e388727c6.jpg5464ebb4-a228-4fa8-a272-47b1d5bc8b2c.jpg