هشتاد و دومین جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین صبح شنبه ۱۶ اسفند در سالن شهید اسکندری نژاد مجموعه پارک علم و فناوری قزوین با حضور اعضاء برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم وفناوری قزوین، در ابتدا با شرکت پترو کیمیا ویژن آغاز گردید.این شرکت با طرح بازیافت ضایعات مایع پتروشیمی فعالیت و موفق به اخذ مجوزات لازم رسمی نیز شده است و همچنین این شرکت دانش بنیان در برنامه کاری خود صادرات را در نظر گرفته است  و با پذیرش این شرکت موافقت گردید.

همچنین با طرح شرکت دانش بنیان نیلگون رنگدانه زنجان با طرح تولید نانو رنگدانه های آلی فتالوسیانین مس نیز موافقت گردید.در ادامه با موضوع قرار گرفتن در قسمت موسسات شرکتهای چیستا سازان فرتاک و پترو کیمیا ویژن و تجهیز آفرینان علم و خلاقیت کارنو و نصر آب پالایش موصب و به امور موسسات پارک معرفی گردید.