رسا شید یک شرکت ایرانی دانش محور و فعال در حوزه روشنایی است که با تکیه بر نیرو های متخصص و همچنین با قرار دادن فرآیند تحقیق و توسعه در این صنعت برای چالش های صنعت روشنایی راه حل ارائه میدهد. این مجموعه در کنار تولید محصولات حوزه روشنایی و ارائه مشاوره فنی هدفی والا تر و ارزشمند تر برای خود تعریف کرده است. این مجموعه حل (مسئله روشنایی ) را اصلی ترین دغدغه خود می شناسد.

برای مشاهده بیشتر کلیک کنید??
https://qinet.ir/rasaashid